Styret

Styret i Solbergskogen Velforening 

Formann:
Karin Grindheim (ny styreleder 2 år – til 2025)
Telefon: 

Styremedlem:
Åse Lundekvam (styret 2 år – til 2025)

Styremedlem og sekretær:
Nils Roald (styret 2 år – til 2025)

Styremedlem:
Marianne Bøckmann (styret 2 år – til 2025)

Styremedlem:
Tom Erik Wiger (styret 1 år – til 2024)

Styremedlem og kasserer:
Arild Haugen, Skanseveien 1B, 1086 Oslo

Til revisor:
Tor Johannessen (2 år – til 2025) og
Lise Husebø (1 år – til 2024)

Til valgkomite:
Ola Jetlund (1 år – til 2024)
Lise Husebø (1 år – til 2024)
Gunvor Bay (1 år – til 2024)

Ta gjerne kontakt via melding

>