Styret

Styret i Solbergskogen Velforening 

Formann:
Ola Jetlund
Telefon: 915 44 479

Viseformann:
Thomas Køster

Kasserer:
Arild Haugen, Skanseveien 1B, 1086 Oslo

Sekretær:
Nils Roald

Styremedlem:
Karin Grindheim

Første varamann:
1.varamedlem: Åse Lundekvam

Andre varamann:
Øystein Berthelsen

Revisorer:
Tom Skarstein(revisor 1) og Tom Erik Wiger revisor 2.

Valgkomite:
Tom Erik Wieger, Hanne Moen og Gunnvor Bay.

Ta gjerne kontakt via melding

>