Innmelding og endring

For å melde deg inn og ut, kontakt oss på epost eller via skjema


Medlemskap er frivillig, veiavgift er obligatorisk.

Leder:
Marius Trana
Telefon: 40437330

Postadresse:
Solbergskogen Vel
v/Marius Trana
Nedslagsveien 10, 0687 Oslo

E-post adresse:
styret@solbergskogen.no

Din melding

>