Innmelding og endring

For å melde deg inn og ut, kontakt oss på epost eller via skjema


Medlemskap er frivillig, veiavgift er obligatorisk.

Leder:
Ola Jetlund
Telefon: 915 44 479

Postadresse:
Solbergskogen Vel
V/Ola Jetlund, Fjordveien 96,
1459 Nesodden. 

E-post adresse:
styret@solbergskogen.no

Din melding

>