Om Velet

”Det hele startet ved at deler av eiendommen Solberg, gnr. 7, bnr. 1 ble skilt ut og parsellert til fritidsbruk. De første parsellene ble kjøpt i 1926, og stolte eiere begynte å rydde og bygge. Vellets historie begynner midt i ”de harde tredveårene” med arbeidsløshet og trange kår. Selv med en beskjeden pris på kr. 650.- pr. mål var dette for mange mye penger, men behovet for et sommerfristed trakk Oslofolk til Nesodden. Sommeren 1935 ble det sendt ut innbydelse til samtlige parselleiere i Solbergskogen, og 18. august 1935 møtte 27 parselleiere og vedtok enstemmig å danne en velforening.”
Slik begynner formannen i Solbergskogen Velforening i august 1985 Finn Olstad innledningsordene i velforeningens hefte i anledning 50 års jubileet.

Velforeningen har i sitt eie en unik skatt, eller rettere sagt en hel bok:  Major Gundersens  sirlige og nøyaktige fortegnelse vedrørende alle parseller i Solbergskogen fra hans tid som salgsrepresentant for advokatfirmaet Petersen, Platou og Thorstensen. Han var major i Ingeniørvåpenet og som pensjonist viet han hele sitt liv til Solbergskogen: Han målte opp og kartla hele Solbergskogen, tegnet hytter og villaer, bisto med råd og dåd. Hans arbeid besto i å anvise tomter, måle opp og kartlegge disse. Han besørget målebrev, kontrakt og skjøte. Alt dette er dokumentert til minste detalj i hans bok. Han hadde visjonære planer for Solbergskogen, bl.a. som innført i et kart han tegnet over hele området: ”P.M. Fællesområder må reserveres 1) ved Stranden og 2) oppe på høieste plateau, - ): nede ved sjøen og 2) oppe i strøket som har kveldssol. Omtrent 100 familier vil Solbergskogens Velforening sluttelig tælle! Og til denne forening bør nevnte områder overdrages, ikke til nogen anden forening eller kjøper”. Major Gundersen tok seg aldri betalt for de tjenester han gjorde for parselleierne, men sa ikke nei takk om noen spanderte på ham en kasse sigarer, da han alltid gikk og tygget på en kald sigar. Boken ble i sin tid kjøpt av keramiker E. Whist som bodde i Solbergveien, nå Whistbakken, og senere overlatt til Solbergskogen Velforening. En verdifull bok, samt et historisk dokument med uvurderlig dokumentasjon er planlagt overført til data for lettere tilgjengelighet for Solbergskogens Vels medlemmer.

Velforeningen har i overkant av 70 medlemmer, en godt sammensveiset gjeng som trives i Solbergskogen og deltar med stor iver i dugnader og andre felles foretak. Og det gikk som major Gundersen ønsket: Velforeningen har kjøpt og eier en rekke fellesområder i Solbergskogen, fellesområder ved sjøen, strandstier og andre stier, hele Strandparken. For noen år siden fikk velforeningen, ved en særdeles hyggelig overenskomst med familien Raaholt, overta alle veiene i Solbergskogen. Gleden over å eie er også forpliktelsen å skjøtte vedlikeholdet, og med den store (og tunge) trafikk på veiene er et konstant vedlikehold nødvendig. Vi har dyktige folk som bistår oss i arbeidet, og vi har ytterst lojale medlemmer som stiller opp når generalforsamling pålegger oss
en årlig veiavgift og sogar ekstraordinær veiavgift når de virkelig kostbare krafttak må tas.

Under finnes mer om Solbergskogen

Kart over Solbergskogen

>