Gammel informasjon

VIKTIG - HASTER - 18 mars 2020!

Hei alle sammen!
Har i dag fått en oppfordring fra Nesodden kommune om å minne alle i vellet på at fristen for å besvare skjema om påkopling til vann og avløp snart går ut. Innen 22. mars må alle som ønsker vann og avløp sende inn skjema. Pr. i dag har drøyt 30 av 76 sendt inn skjema. Husk at kostnadene blir vesentlig høyere hvis en kopler seg på etter at ledninger er lagt. Da må en betale graving og kopling til hovedledningen selv.

Siste nytt fra Nesodden kommune - februar 2020

  • Skjemaer til grunneiere om påkobling til vann og avløp vil bli sendt ut per vanlig post på mandag. Svarfristen er satt til 22 mars
  • Hvem som blir entreprenør for prosjektet bestemmes om ca. 2 uker.
  • Oppstart av anleggsarbeider er fortsatt planlagt til å begynne etter 14 april. Hovedveien inn til området stenges i en periode fram til sommerferien. Mer info dette kommer senere.

Siste fra kommunen - november 2019

Infoskriv om søknadsprosessen for tilknytning til offentlig vann og avløp i Solbergskogen, tilbygg for bad, mm. Informasjonsskriv byggesak Solbergskogen (PDF, 179 kB)

Her finner du flere dokument vedrørende V/A arbeider i Solbergskogen.

https://www.nesodden.kommune.no/vei-vann/vann-og-avlop/pagaende-prosjekter/pagaende-prosjekter.223217.aspx

Til info vedr. bredbånd i Solbergskogen når V/A legges

Hei! Styret har sammen med Nesodden kommune undersøkt med Telenor og Get om de er interessert i å vurdere å legge bredbånd i Solbergskogen, samtidig med at det graves i forbindelse med vann og avløp. Svaret fra de to selskapene er at de ikke er interessert. Vi har ikke fått noen nærmere begrunnelse, men det kan jo være at dette skyldes det kommende 5G nettet, som trolig vil revolusjonere datatrafikken.

Beboermøte oktober 2019

Nesodden kommune inviterer til beboermøte om vann og avløp: onsdag 9 oktober 2019, kl. 17.00 på Tangenten i Ungdomsarenaen.

Info. - 11. oktober: Meget informativt og nyttig møte, og det var stort oppmøte og mange spørsmål fra parselleiere i Solbergskogen.

Her finner du link til prentasjonen som ble holdt. Siste del viser kontaktinformasjon til prosjektleder for Solbergskogen V/A om du har noen spørsmål.

Informasjon fra kommunen desember 2018 angående vann og avløp!

Hei igjen!

Nesodden kommunestyre vedtok budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 i sitt møte 12. desember. Protokollen er ikke lagt ut ennå. Men hvis de, på område vann- og avløp (VA), vedtok rådmannens forslag, ble det bevilget investeringsmidler til VA i Solbergskogen i 2019 og 2020, på til sammen 12 mill. kroner. Det ble i så tilfelle også bevilget midler til to nye prosjektlederstillinger, som var begrunnet i økende mengde VA-prosjekter. I følge økonomiplanen skal anlegget i Solbergskogen stå ferdig i 2022.

Fra administrasjonen i kommunen får jeg opplyst at de venter med informasjonsmøte til prosjekteringen av anlegget er ferdig (jeg har gjentatte ganger oppfordret de til å ligge i forkant med informasjon) og at de vil informere meg om forventet fremdrift, så snart de har en konkret fremdriftsplan.

Hilsen, Marius

Info fra kommunen, møte 19/12-17, forslag til områdeplan se her

Se lenke til alle dokumenter i saken. Planavdelingen estimerer ferdig v/a anlegg 2019!

Lenke til dokument vedr. regulering og vann/avløp

Lenke til sak om områdeplan og protokoll:

https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018000511&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327&

 https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nesodden_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2018012138&dokid=629568&versjon=2&variant=P&ct=RA-PDF


Trenger du postkasse?

Styret har liggende noen nye, grønne postkasser. Har du behov for postkasse, ev. å skifte ut postkassen? Ta kontakt med styret v. Marius Trana (marius.trana@hotmail.no/404 37 330). Pris 300 kroner pr. stk.

Info 28. juni:

Områdeplan for Solbergskogen ble behandlet av plan- og teknikkutvalget 27.6.17. Utvalget gikk enstemmig inn for rådmannens innstilling. Dette innebærer at planen legges ut på høring 30.8.17 (annonseres i Amta), med høringsfrist 11.10.17. Kommunen vil invitere til et informasjonsmøte i høringsperioden. Vanligvis gjør de dette midt i høringsperioden. Kommunen vil varsle alle berørte med brev, om høringen og tidspunkt for informasjonsmøte. Når tidspunktet er satt legges det også ut på hjemmesiden vår.

>