Vårhilsen fra styret

Kjære alle beboere i Solbergskogen vel!

Endelig er hytteforbudet over, VA-prosjektet er i gang og våren er i anmarsj. Tre ting å glede seg over!

Vellet har også fått en flunka ny hjemmeside, takket være Odd. Sjekk den www.solbergskogen.no! Her vil vi legge ut egne nyheter og alt som kommer fra kommunen i forbindelse med VA-prosjektet. Hjemmesiden trenger flere bilder fra Solbergskogen. Har du noen, så send de til Odd (odd-fy@online.no).

Men selv om hytteforbudet oppheves 20. april skal vi ennå en stund leve med enkelte restriksjoner. For oss i vellet betyr det at vi ikke arrangerer årsmøte, vårdugnad og sosial samvær i juni slik vi pleier. Årsmøtet flyttes til lørdag 15. august kl. 11.00. Vi kommer tilbake til hvordan dette skal gjennomføres. I stede for felles vårdugnad legger vi i år opp til at den enkelte, på egenhånd, gjør en innsats for fellesskapet på minimum to timer. Meld inn til vår kasserer, Arild Haugen, på epost (post@haugentur.no) eller tekstmelding (924 10 874), at egendugnad er gjennomført og hva som er gjort, for å få reduksjon i veiavgiften. Nødvendige dugnadsoppgaver denne våren er:

  • Rydde og klippe i Strandparken
  • Rydde og klippe stier
  • Rydde og klippe på nordsiden av Whistbakken (mellom Fjordveien og St.Hansveien)
  • Feie asfalt i Storebakken og Whistbakken (Storebakken skal ikke graves opp på en stund ennå og Whistbakken skal ikke graves opp i det hele tatt)
  • Videre rehabilitering av stupebrettet – de som kan tenke seg å ta en økt her kan melde fra til Thomas (tkoester84@gmail.com/481 10 525)

VA-prosjektet har startet opp. Entreprenøren, Grimsrud, er i ferd med å rigge seg på plass i området og har startet arbeidet med omkjøringsvei via Solberg gård i den perioden Fjordveien fra krysset Fjordvangveien/Fjordveien til Storebakken/Fjordveien er stengt. Kommunen sender ut info når vi skal begynne å bruke omkjøringsveien.

Minner i denne forbindelse om at det vil bli en del maskiner og store biler inn i område framover, så vær forsiktig og pass på de minste.

De aller fleste av grunneierne har meldt til kommunen at de ønsker å kople seg til vann og/eller avløp. Det er bra at mange har gjort det. Da slipper vi å utsette veiene våre for økt sårbarhet ved framtidig graving, hvis noen vil kople seg på senere. Hvis noen fortsatt er usikre på om de vil kople seg på nå, vil vi minne om at ekstrakostnadene ved å gjøre dette senere, i følge kommunen, vil være 75 000 – 150 000 kroner, avhengig av grunnforhold. Ta raskt kontakt med kommunen, ved Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no/902 46 913), hvis noen har behov for å diskutere dette nærmere.

Alle som skal kople seg på trenger å engasjere et firma som kan legge rør og installere pumpe. Styret har avtale med kommunens entreprenør, at de skal gi oss priser på dette. Disse prisene vil vi i første omgang sammenligne med referansepriser kommunen har fra lignende prosjekter. Deretter vil vi vurdere å henvende oss til noen andre entreprenører/rørleggere for å hente inn priser. Informasjon om dette legger vi etter hvert ut på lukket område for medlemmer på www.solbergskogen.no. Oppfordrer alle til å registrere seg der.    

Hvis dere har spørsmål eller innspill til oss i styret send oss gjerne en epost på styre@solbergskogen.no

Vårhilsen fra styret i Solbergskogen vel, 19. april 2020

Sjekk andre aktualiteter 

september 30, 2020

Nesodden kommune har i dag (30.9.) informert styret

september 18, 2020

«Styret ble for kort tid siden varslet av

juni 25, 2020

Marius Trana. Jeg har i dag vært i

>