Stenging veier

Vi gjør oppmerksom på at det er Nesodden Kommune sitt ansvar og informere om stenge veier og annet i prosjektet. Vi i styret gjengir informasjonen så godt vi kan på våre nettsider.​​​​​​

 • Info 24. mai

 • Anleggspersonalet har jobbet litt lengre dager enn opprinnelig varslet, men vi regner med at det går greit. Det er i hvert fall veldig gunstig for produksjonen.
 • Snart vil det være mulig å gå/kjøre i Fjordveien fram til Mårbakken, men pass fortsatt opp for anleggstrafikk. Kommunens fritidsavdeling kommer da at midlertidig omdirigere kyststien via Mårbåkken i perioden Fjordveien er stengt nordover.
 • I den kommende perioden (ca. 6 uker) vil Grimsrud være i Fjordveien nord for Mårbakken (fram til Fjordvangveien krysset). Dette er et strekk på ca. 200 meter. Merk at det vil skje omfattende fjellsprengning i dette område den nærmeste tiden.
 • Informasjon 21. april

  Omkjøringsvei Søndre Solbergvei/Stenging av Fjordveien (del av)

  •Omkjøringsveien i Søndre Solbergvei blir ferdigstilt i løpet av dagen (tirsdag).
  •Fjordveien stenges for trafikk inn/ut fra i morgen (onsdag 22 april)
  •Stengingen vil gjelde fra innkjøring til Solbergskogen ved brygga og fram til krysset Fjordveien x Storebakken. Grimsrud sier slik: «de som bor i mellom får kjøre frem til eiendom også blir det justeringer underveis hvilken vei de får kjøre ut og inn. Det blir litt fortløpende».
  •Kan hende at kjøring inn på en enkelte eiendom noen enkelte dager ikke vil være mulig. Da må parkering skje midlertidig et annet sted
  •For de som «bor i mellom», så går det alltid at spørre personalet fra Grimsrud ved behov, etter hvert de jobber seg fram. De er hyggelig folk som lytter og prøver å hjelpe.
  •Stenging og omkjøring blir selvfølgelig skiltet.

  Forsiktig kjøring i Søndre Solbergvei
  •Kommunen ber alle å kjøre ekstra pent og rolig i Søndre Solbergvei. Dette sies med hensyn til trafikksikkerhet og de beboere som bor langs veien. Veien er smal og det er litt dårlig sikt noen steder, så tenk på at det kan komme møtende trafikk!

  Her kommer en veldig kort statusoppdatering 18. april

  Infobrev nr. 3

  Omkjøringsvei Søndre Solbergvei

  Omkjøringsveien i Søndre Solbergvei ble ikke ferdigstilt forrige arbeidsuke, så dette arbeidet fortsetter fra mandag. Når Søndre Solbergvei er ferdig, vil da del av Fjordveien stenges. Jeg sender mer informasjon om dette når jeg vet helt konkret dag/tidspunkt for stenging av Fjordveien.

  Fjordveien

  Det ble tidligere informert at gravearbeidene vil starte i bunn ved krysset Fjordvangveien x Fjordveien og gå sørover. Etter nærmere vurdering har Grimsrud valgt å snu planen. Nå er planen å starte fra krysset Storebakken x Fjordveien og gå nordover mot krysset Fjordvangveien x Fjordveien.

  Mer info kommer etter hvert.

  Info-brev 8/4
  Fjordveien

  • Etter omkjøringsveien er klar for bruk vil Fjordveien stenges. Eksakt dag/dato for første stengedag meldes på forhånd (i nytt infobrev). Stengingen vil uansett skiltes, så ingen vil kunne kjøre/gå rett inn på en farlig situasjon.
  • Arbeidene vil starte i bunn ved krysset Fjordvangveien X Fjordveien og gå sørover.
  • Grimsrud har fortalt at Fjordveien strekket vil deles opp i delestreker, sannsynligvis 2 deler. Første delstrekk starter i bunn og vil gå fram til foran avkjøringen Mårbakken. Da kan fremkommeligheten til de fleste eiendommen opprettholdes, i hvert fall i første periode. Det blir også fortsatt mulig for gangtrafikk og komme seg ut til Fjordvangveien.
  • Mest mulig lastbilstrafikk vil gå inn/ut via Fjordvangveien.


  Info-brev 28/3

  • Oppstart av anleggsarbeider er planlagt rett etter påske. En mer detaljert fremdriftsplan vil bli sendt ut senere før oppstart.
  • Arbeidene vil starte ved krysset Fjordvangveien X Fjordveien. Fjordveien vil da stenges i en periode. Entreprenøren vil skilte stenging og omkjøring. Det vil bli omkjøring via Søndre Solbergvei. Mer info sendes før oppstart.

  Omkjøring når deler av Fjordveien er stengt, se kart

  >