Stenging veier

Vi gjør oppmerksom på at det er Nesodden Kommune sitt ansvar og informere om stenge veier og annet i prosjektet. Vi i styret gjengir informasjonen så godt vi kan på våre nettsider.

16. februar

Krysset Storebakken x St. Hansveien blir ferdigstilt kl. 19 i kveld 16. februar. Beboere i Storebakken øvre del må bruke Storebakken som adkomstvei fremover.

Arbeidet med legging av ledninger vil fortsette i St. Hansveien i sørgående retning.

Status 7. august

Graving og legging av rør vil fortsette i Fjordveien med retning mot Whistbakken, slik det arbeides nå.

 • Planen er å grave denne trasen fram til det blir overgang til vinterforhold. Da vil gravemaskinene flyttes over til Storebakken og opparbeide strekket mellom krysset med St. Hansveien og Fjordveien.
 • Hensikten bak å grave Storebakken vinterstid er for unngå at beboere måtte bruke den bratte veien da. Den delen av Storebakken vil være stengt for trafikk i perioden det arbeides der.
 • Når Grimsrud entreprenør er ferdig i Storebakken vil gravemaskinene flyttes tilbake til der de hadde kommet før Storebakken. Vi regner med at det bør være omtrent vår ved dette tidspunktet.
 • St. Hansveien vil altså opparbeides til sist slik planen ser ut nå. Det er ikke avgjort i hvilken retning graving kommer til å skje i St. Hansveien.

Storebakken øvre del.

 • I slutten av august skal Grimsrud tilsette et ekstra lag oppe i den øvre delen av Storebakken og grave/legge rør ned til krysset med St. Hansveien. Planen er å bli ferdig med den øvre delen av Storebakken før vinteren kommer.
 • Beboere i det området er allerede varslet, og mer info vil bli sendt ut etter hvert.

Status: 2. juli
Fjordveien vil gjenåpnes for kjøring i dag (2 juli) fra ettermiddagen/kvelden, eller så fort alt står klart. Samtidig stenges omkjøringsveien i Søndre Solbergvei for kjøring fra/til Solbergskogen. Søndre Solbergvei får ikke brukes for bilkjøring når den er stengt.

Ved oppstart i uke 31 (mandag 27 juli) blir det omkjøring i Søndre Solbergvei i en uke. Dette er nødvendig når krysset Fjordveien x Storebakken graves opp. For de som bor nord for krysset kan Fjordveien brukes for å komme seg inn og ut.

Status: 26. juni

 • Fjordveien, fra Mårbakken ned til krysset med Fjordvangveien, skal etter planen være klart innen tirsdag neste uke (30 juni).
  • Rett etterpå, fra omtrent onsdag (1 juli), er planen at det skal graves rundt krysset Fjordveien x Storebakken. Der skal det plasseres kummer og gjøres klart for videreføring. Arbeidet i krysset vil være ferdig senest fredag 3 juli.
  • Fjordveien skal etter planen være kjørbar og åpen for ferdsel senest fra utgangen av fredag 3 juli. Veien vil da ha grusdekke.
  • Omkjøringsveien i Søndre Solbergvei stenges for omkjøring samtidig som Fjordveien gjenåpnes.
 • Info 24. mai

 • Anleggspersonalet har jobbet litt lengre dager enn opprinnelig varslet, men vi regner med at det går greit. Det er i hvert fall veldig gunstig for produksjonen.
 • Snart vil det være mulig å gå/kjøre i Fjordveien fram til Mårbakken, men pass fortsatt opp for anleggstrafikk. Kommunens fritidsavdeling kommer da at midlertidig omdirigere kyststien via Mårbåkken i perioden Fjordveien er stengt nordover.
 • I den kommende perioden (ca. 6 uker) vil Grimsrud være i Fjordveien nord for Mårbakken (fram til Fjordvangveien krysset). Dette er et strekk på ca. 200 meter. Merk at det vil skje omfattende fjellsprengning i dette område den nærmeste tiden.

Informasjon 21. april

Omkjøringsvei Søndre Solbergvei/Stenging av Fjordveien (del av)

•Omkjøringsveien i Søndre Solbergvei blir ferdigstilt i løpet av dagen (tirsdag).
•Fjordveien stenges for trafikk inn/ut fra i morgen (onsdag 22 april)
•Stengingen vil gjelde fra innkjøring til Solbergskogen ved brygga og fram til krysset Fjordveien x Storebakken. Grimsrud sier slik: «de som bor i mellom får kjøre frem til eiendom også blir det justeringer underveis hvilken vei de får kjøre ut og inn. Det blir litt fortløpende».
•Kan hende at kjøring inn på en enkelte eiendom noen enkelte dager ikke vil være mulig. Da må parkering skje midlertidig et annet sted
•For de som «bor i mellom», så går det alltid at spørre personalet fra Grimsrud ved behov, etter hvert de jobber seg fram. De er hyggelig folk som lytter og prøver å hjelpe.
•Stenging og omkjøring blir selvfølgelig skiltet.

Forsiktig kjøring i Søndre Solbergvei
•Kommunen ber alle å kjøre ekstra pent og rolig i Søndre Solbergvei. Dette sies med hensyn til trafikksikkerhet og de beboere som bor langs veien. Veien er smal og det er litt dårlig sikt noen steder, så tenk på at det kan komme møtende trafikk!

Her kommer en veldig kort statusoppdatering 18. april

Infobrev nr. 3

Omkjøringsvei Søndre Solbergvei

Omkjøringsveien i Søndre Solbergvei ble ikke ferdigstilt forrige arbeidsuke, så dette arbeidet fortsetter fra mandag. Når Søndre Solbergvei er ferdig, vil da del av Fjordveien stenges. Jeg sender mer informasjon om dette når jeg vet helt konkret dag/tidspunkt for stenging av Fjordveien.

Fjordveien

Det ble tidligere informert at gravearbeidene vil starte i bunn ved krysset Fjordvangveien x Fjordveien og gå sørover. Etter nærmere vurdering har Grimsrud valgt å snu planen. Nå er planen å starte fra krysset Storebakken x Fjordveien og gå nordover mot krysset Fjordvangveien x Fjordveien.

Mer info kommer etter hvert.

Info-brev 8/4
Fjordveien

 • Etter omkjøringsveien er klar for bruk vil Fjordveien stenges. Eksakt dag/dato for første stengedag meldes på forhånd (i nytt infobrev). Stengingen vil uansett skiltes, så ingen vil kunne kjøre/gå rett inn på en farlig situasjon.
 • Arbeidene vil starte i bunn ved krysset Fjordvangveien X Fjordveien og gå sørover.
 • Grimsrud har fortalt at Fjordveien strekket vil deles opp i delestreker, sannsynligvis 2 deler. Første delstrekk starter i bunn og vil gå fram til foran avkjøringen Mårbakken. Da kan fremkommeligheten til de fleste eiendommen opprettholdes, i hvert fall i første periode. Det blir også fortsatt mulig for gangtrafikk og komme seg ut til Fjordvangveien.
 • Mest mulig lastbilstrafikk vil gå inn/ut via Fjordvangveien.


Info-brev 28/3

 • Oppstart av anleggsarbeider er planlagt rett etter påske. En mer detaljert fremdriftsplan vil bli sendt ut senere før oppstart.
 • Arbeidene vil starte ved krysset Fjordvangveien X Fjordveien. Fjordveien vil da stenges i en periode. Entreprenøren vil skilte stenging og omkjøring. Det vil bli omkjøring via Søndre Solbergvei. Mer info sendes før oppstart.

Omkjøring når deler av Fjordveien er stengt, se kart

>