Status veilys desember 2020

Veibelysning i Solbergskog

Status des. 2020

Vi har tilbudt å erstatte veibelysningen som måtte tas ned, med et helt nytt veilysanlegg med ny elektrisk infrastruktur.

Å bygge dette anlegget som et jordkabelanlegg vil tredoble kostnaden på prosjektet. Det kan ikke lenger sies å være en erstatning for gammel veibelysning, men en betydelig oppgradering og en investering det ikke er aktuelt for kommunen å gjennomføre i en privat vei. Dersom velforeningen ønsker å finansiere merkostnadene for et jordkabelanlegg, står dere fritt til dette.

Vi har lagt ned betydelig tid til administrasjon av prosjektet og koordinering av grunneieravtaler, og må nå bruke kapasiteten vår andre steder. Velforeningen må ta ansvaret videre med å koordinere deres medlemmer og få på plass de siste avtaler, dersom dere ønsker å gå videre med prosjektet.

Vennlig hilsen

Helga Trømborg

avdelingsleder

Dokumentet er elektronisk signert.

Sjekk andre aktualiteter 

juni 7, 2021

Innkalling til årsmøte i Solbergskogen vel 2021Det innkalles

desember 6, 2020

Veibelysning i Solbergskog Status des. 2020 Vi har

september 30, 2020

Nesodden kommune har i dag (30.9.) informert styret

>