Oppstart av anleggsarbeider etter Påske

Her kommer en liten oppdatering før påske.

Oppstart

 • Entreprenøren Grimsrud vil fra tirsdag 14 april begynne å etablere seg i Solbergskogen. Den første uken (uke 16) vil brukes for såkalt tilrigging; som innbefatter oppstilling av brakker, organisering av riggområde, maskintransport mv.
 • Oppstart av anleggsarbeidene vil nok begynne i uke 17. Først må Søndre Solbergvei utbedres for bruk som omkjøringsvei. Dette vil ta noen dager.
 • Grimsrud har vanlig arbeidstid fra kl. 07 til 16, mandag til fredag. Hvis det må skje lenger arbeidsdager i en periode vil dette bli varslet om.

Riggområde

 • Entreprenøren vil ha riggplass med kontor og spisebrakke rundt krysset Fjordveien X Storebakken. Vi har avtalt med noen grunneiere om å få bruke litt privatareal, hvilket kommunen og Grimsrud er veldig takknemlig for!

Fjordveien

 • Etter omkjøringsveien er klar for bruk vil Fjordveien stenges. Eksakt dag/dato for første stengedag meldes på forhånd (i nytt infobrev). Stengingen vil uansett skiltes, så ingen vil kunne kjøre/gå rett inn på en farlig situasjon.
 • Arbeidene vil starte i bunn ved krysset Fjordvangveien X Fjordveien og gå sørover.
 • Grimsrud har fortalt at Fjordveien strekket vil deles opp i delestreker, sannsynligvis 2 deler. Første delstrekk starter i bunn og vil gå fram til foran avkjøringen Mårbakken. Da kan fremkommeligheten til de fleste eiendommen opprettholdes, i hvert fall i første periode. Det blir også fortsatt mulig for gangtrafikk og komme seg ut til Fjordvangveien.
 • Mest mulig lastbilstrafikk vil gå inn/ut via Fjordvangveien.

Post

 • Under tiden Fjordveien er stengt vil postkassene i Fjordveien være utilgjengelig.
 • Som en midlertidig løsning vil det monteres en «felles postkasse» for disse. Postkassen vil plasseres i området krysset Fjordveien X Storebakken. (Da må alle passe på å ikke ta annen manns post).

Søppelhenting

 • Søppel vil hentes som vanlig (så langt det lar seg gjøre) under hele prosjektet. Søppelbilen vil også bruke omkjøringsveien i perioden Fjordveien er stengt. Neste tømmedag søppel og papir er  17.4, så den vil uansett kunne gå helt som vanlig.
 • Når det gjelder søppelhenting fra bøtter som står innestengt, så må entreprenøren forsøke å finne løsninger litt underveis, etter hva som er praktisk, i samråd med dere og FolloRen sjåførene. Jeg tenker at flytting av bøtter, litt hit og dit, er noe som bør kunne løses.

Sikkerhet

 • Vær så snill og ta en prat med deres barn angående sikkerhet og aldri lek i nærheten av anleggsmaskiner.
 • Mange bruker hodetelefoner nå fortiden og blir mer utsatte for trafikkulykker. Vær oppmerksom når ute i området og tenk særlig på at lastbiler kan plutselig begynne å rygge.
 • Få ordentlig kontakt med en maskinoperatør før du passerer forbi en maskin, sånn at du er sikker på at operatøren har sett deg!
 • Ved sprenging vil det brukes syren for å varsle. Varselsignalet før hver sprengning er et langt ”pulserende” signal som varer i ett minutt før selve sprengningen. Når sprengningen er ferdig varsles dette med ett langt signal.

God påske til alle i Solbergskogen!

Sjekk andre aktualiteter 

september 18, 2020

«Styret ble for kort tid siden varslet av

juni 25, 2020

Marius Trana. Jeg har i dag vært i

april 19, 2020

Kjære alle beboere i Solbergskogen vel! Endelig er

>