Nye veilys

Nesodden kommune har i dag (30.9.) informert styret om følgende framdriften når det gjelder ny belysning i St.Hansveien og Whistbakken:

– Innhenting av tilbud fra entreprenør pågår

– Utsending av dokumenter til grunneiere for tillatelse til å sette opp nye stolper vil skje i løpet av uke 41

– Etter at alle tillatelser er på plass vil det gå 3-4 uker til byggeperioden starter

Styret håper på velvillighet fra berørte grunneiere, slik at dette prosjektet kan gjennomføres så raskt som mulig.»

Sjekk andre aktualiteter 

juni 7, 2021

Innkalling til årsmøte i Solbergskogen vel 2021Det innkalles

desember 6, 2020

Veibelysning i Solbergskog Status des. 2020 Vi har

september 30, 2020

Nesodden kommune har i dag (30.9.) informert styret

>