Bruker registrering

Er du medlem i Solbergskogen Vel kan du registrere deg og logge deg inn på våre medlemsider. Her deler vi informasjon som vi ikke ønsker eller kan legge offentlig. Det kan være informasjon om, priser, tilbud om rørlegger, snekker, murer, maler, rabatt på Tangen Trelast, og alt annet som vi kan ha nytte av og samle og dele på medlems-siden. Her oppfordres medlemmene å komme med innspill til styret.  Du må oppgi fornavn og etternavn når du registrerer deg.

>