Velkommen til Solbergskogen Vel

- et godt sted å være

Velkommen til Solbergskogen Vel - nettsted

Velforeningen har i overkant av 80 medlemmer, en godt sammensveiset gjeng som trives i Solbergskogen og deltar med stor iver i dugnader og andre felles foretak.  Velforeningen  eier en rekke fellesområder i Solbergskogen, fellesområder ved sjøen, strandstier og andre stier, hele Strandparken. Veiene eies også av vellet, men kommunen besørger veilys. 

Du finner mer informasjon om Solbergskogen og vårt vel på knappen øverst "om oss". Du finner oss også på Facebook.


Som medlem i vellet kan du registrere deg og logge deg inn på våre medlemsider. Her deler vi informasjon som vi ikke ønsker eller kan legge offentlig. Det kan være informasjon om, priser, tilbud om rørlegger, snekker, murer, maler, rabatt på Tangen Trelast, og alt annet som vi kan ha nytte av og samle og dele på medlems-siden. Her oppfordres medlemmene å komme med innspill til styret. Registrer deg som bruker her og logg inn via menyen over senere.

Viktig informasjon under etablering av Vann og Avløp 2020

NB! Klikk på de ulike boksene for mer informasjon!

Stenging av veier - fremkommelighet!

For å kunne legge hoved-rørlegging, vil de ulike veiene måtte stenges i perioder under gravearbeider. Planen for stenging og graving i de ulike veiene finner du mer om her

Vi gjør oppmerksom på at det er Nesodden Kommune sitt ansvar og informere om stenge veier og annet i prosjektet. Vi i styret gjengir informasjonen så godt vi kan på våre nettsider.

Fremdrift  V/A  - Infobrev fra Kommunen

Prosjektingeniøren i Nesodden kommune sender oss jevnlige informasjonsbrev for å orientere oss om fremdriften i prosjektet, i tillegg til stenging/åpning av veier underveis. Disse informasjons-brevene som sendes til medlemmene, legger vi også ut på våre hjemmesider. Trykk på knappen under for å lese de. 


Informasjon fra Entreprenør Leif Grimsrud 

14. april

Hei.
Jeg fikk oversendt beregninger fra kommunen i dag på hvilke pumper de har lagt til grunn for anlegget i Solbergskogen. Dette skal jeg gå igjennom og sende over for å få priser på pumpestasjoner og rør. Så skal jeg forsøke sende over et estimat pr meter og pumpestasjon til dere. Litt vanskelig å gi en pris helt låst uten å vite hva hver enkelt tenker og hvor de ønsker plasseringen. Niclas har vel sendt noe info i dag også på dette mener jeg. Har i hvert fall fått første forespørsel nå.
Som dere kanskje har fått med dere har vi startet ta av noe asfalt i dag. Dette var for å få transport begge veier når vi hentet grus til Riggområdene. Nå blir ikke veien stengt helt før til uka regner jeg med da vi i morgen starter med å rette opp veien over Søndre solbergvei slik at den vil kunne benyttes som omkjøringsvei. Det vil også merkes opp som mulig passering ved Mårbakken men denne tenker vi er kun i nødsfall at blir benyttet.
Videre så skal jeg ha et møte ute på plassen i morgen med kommunen men det kan godt avtales en dag hvor vi også kan gå gjennom en runde.

Kontaktinformasjon til Kommunen!

Kontaktinformasjon Kommunen


Avdeling vann og avløp, prosjekt og forvaltning
Virksomhet Infrastruktur og vannmiljø

post@Nesodden.Kommune.No

Adr. Nesodden kommune:
Teknisk avdeling
Pb 123
1451 Nesoddtangen

Kontaktinformasjon til Entreprenør!

Ved spørsmål angående det daglige kan man kontakte Ingar som er basen. Det kan eventuelt dreie seg om trafikale forhold eller akutte bekymringer pga. anleggsarbeidene. Ingar er i stort sett alltid på anlegget eller i nærheten (under arbeidstid).
Ingar Brattås, mobil: 952 03 914

For øvrig, så er Kim Andre Røsegg anleggsleder. Hvis Ingar ikke svarer, og det haster, prøv da Kim Andre.

Kim Andre Røsegg, mobil. 934 26 234

Kim Robert Damlien
Prosjektleder/Kalkulatør

Leif Grimsrud AS
Svinesundsveien 334
1788 Halden

+47 971 34 805
kimrobert@leifgrimsrud.no
www.leifgrimsrud.no

Viktig fra Styret Solbergskogen

I forbindelse med entreprenørarbeid, graving og stenging av veier vil vi i Styret forsøke etter beste evne og legge ut informasjon her på hjemmesidene våre og på vår Facebook side. I tillegg vil vi forsøke å informere dere via epost og SMS.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at hovedansvaret for utbyggingen ligger hos entreprenør og hos Nesodden kommune, og all henvendelse bør i utgangspunktet gjøres til de. 

Vi i styret hjelper til etter beste evne med informasjon og koordinering med kommune og entreprenør.

Hilsen fra, Styret

--------------------------------------------------------------------

Vårhilsen fra styret 19. april!

Kjære alle beboere i Solbergskogen vel!

Endelig er hytteforbudet over, VA-prosjektet er i gang og våren er i anmarsj. Tre ting å glede seg over!

Vellet har også fått en flunka ny hjemmeside, takket være Odd. Sjekk den www.solbergskogen.no! Her vil vi legge ut egne nyheter og alt som kommer fra kommunen i forbindelse med VA-prosjektet. Hjemmesiden trenger flere bilder fra Solbergskogen. Har du noen, så send de til Odd (odd-fy@online.no).

Men selv om hytteforbudet oppheves 20. april skal vi ennå en stund leve med enkelte restriksjoner. For oss i vellet betyr det at vi ikke arrangerer årsmøte, vårdugnad og sosial samvær i juni slik vi pleier. Årsmøtet flyttes til lørdag 15. august kl. 11.00. Vi kommer tilbake til hvordan dette skal gjennomføres. I stede for felles vårdugnad legger vi i år opp til at den enkelte, på egenhånd, gjør en innsats for fellesskapet på minimum to timer. Meld inn til vår kasserer, Arild Haugen, på epost (post@haugentur.no) eller tekstmelding (924 10 874), at egendugnad er gjennomført og hva som er gjort, for å få reduksjon i veiavgiften. Nødvendige dugnadsoppgaver denne våren er:

  • Rydde og klippe i Strandparken
  • Rydde og klippe stier
  • Rydde og klippe på nordsiden av Whistbakken (mellom Fjordveien og St.Hansveien)
  • Feie asfalt i Storebakken og Whistbakken (Storebakken skal ikke graves opp på en stund ennå og Whistbakken skal ikke graves opp i det hele tatt)
  • Videre rehabilitering av stupebrettet – de som kan tenke seg å ta en økt her kan melde fra til Thomas (tkoester84@gmail.com/481 10 525)

VA-prosjektet har startet opp. Entreprenøren, Grimsrud, er i ferd med å rigge seg på plass i området og har startet arbeidet med omkjøringsvei via Solberg gård i den perioden Fjordveien fra krysset Fjordvangveien/Fjordveien til Storebakken/Fjordveien er stengt. Kommunen sender ut info når vi skal begynne å bruke omkjøringsveien.

Minner i denne forbindelse om at det vil bli en del maskiner og store biler inn i område framover, så vær forsiktig og pass på de minste.

De aller fleste av grunneierne har meldt til kommunen at de ønsker å kople seg til vann og/eller avløp. Det er bra at mange har gjort det. Da slipper vi å utsette veiene våre for økt sårbarhet ved framtidig graving, hvis noen vil kople seg på senere. Hvis noen fortsatt er usikre på om de vil kople seg på nå, vil vi minne om at ekstrakostnadene ved å gjøre dette senere, i følge kommunen, vil være 75 000 – 150 000 kroner, avhengig av grunnforhold. Ta raskt kontakt med kommunen, ved Niclas Wigforss (niclas.wigforss@nesodden.kommune.no/902 46 913), hvis noen har behov for å diskutere dette nærmere.

Alle som skal kople seg på trenger å engasjere et firma som kan legge rør og installere pumpe. Styret har avtale med kommunens entreprenør, at de skal gi oss priser på dette. Disse prisene vil vi i første omgang sammenligne med referansepriser kommunen har fra lignende prosjekter. Deretter vil vi vurdere å henvende oss til noen andre entreprenører/rørleggere for å hente inn priser. Informasjon om dette legger vi etter hvert ut på lukket område for medlemmer på www.solbergskogen.no. Oppfordrer alle til å registrere seg der.    

Hvis dere har spørsmål eller innspill til oss i styret send oss gjerne en epost på styre@solbergskogen.no

Vårhilsen fra styret i Solbergskogen vel, 19. april 2020

Siste nytt i Solbergskogen

Se 4 bokser under, siste nytt lengst til venstre. Vi forsøker å oppdatere våre medlemmer med det som skjer, og spesielt i forhold til V/A saken. Følg også med i boksen over på "stenget veier" og "informasjon fra kommunen".

Innkalling til årsmøte i Solbergskogen vel 2021Det innkalles med dette til årsmøte

Veibelysning i Solbergskog Status des. 2020 Vi har tilbudt å erstatte veibelysningen

Nesodden kommune har i dag (30.9.) informert styret om følgende framdriften når

«Styret ble for kort tid siden varslet av Nesodden kommune om at

Kontaktinformasjon Solbergskogen Vel

Formann
Ola Jetlund
Telefon: 915 44 479
Viseformann og medlem veikomiteen
Thomas Køster
Telefon: 48110525

Kontaktinformasjon Kommunen

Kontakt:
Avdeling vann og avløp, prosjekt og forvaltning
Virksomhet Infrastruktur og vannmiljø

post@nesodden.kommune.no


>