Solbergskogen Vel
- et godt sted å være

Velkommen
til hjemmesidene våre!

 

VIKTIG - HASTER - 18 mars 2020!

Hei alle sammen!
Har i dag fått en oppfordring fra Nesodden kommune om å minne alle i vellet på at fristen for å besvare skjema om påkopling til vann og avløp snart går ut. Innen 22. mars må alle som ønsker vann og avløp sende inn skjema. Pr. i dag har drøyt 30 av 76 sendt inn skjema. Husk at kostnadene blir vesentlig høyere hvis en kopler seg på etter at ledninger er lagt. Da må en betale graving og kopling til hovedledningen selv.

Siste nytt fra Nesodden kommune - februar 2020

  • Skjemaer til grunneiere om påkobling til vann og avløp vil bli sendt ut per vanlig post på mandag. Svarfristen er satt til 22 mars
  • Hvem som blir entreprenør for prosjektet bestemmes om ca. 2 uker.
  • Oppstart av anleggsarbeider er fortsatt planlagt til å begynne etter 14 april. Hovedveien inn til området stenges i en periode fram til sommerferien. Mer info dette kommer senere.

Siste fra kommunen - november 2019

Infoskriv om søknadsprosessen for tilknytning til offentlig vann og avløp i Solbergskogen, tilbygg for bad, mm.

Informasjonsskriv byggesak Solbergskogen (PDF, 179 kB)

Her finner du flere dokument vedrørende V/A arbeider i Solbergskogen.

https://www.nesodden.kommune.no/vei-vann/vann-og-avlop/pagaende-prosjekter/pagaende-prosjekter.223217.aspx

 

Til info vedr. bredbånd i Solbergskogen når V/A legges

Hei! Styret har sammen med Nesodden kommune undersøkt med Telenor og Get om de er interessert i å vurdere å legge bredbånd i Solbergskogen, samtidig med at det graves i forbindelse med vann og avløp. Svaret fra de to selskapene er at de ikke er interessert. Vi har ikke fått noen nærmere begrunnelse, men det kan jo være at dette skyldes det kommende 5G nettet, som trolig vil revolusjonere datatrafikken.

----------------------------------------------------------------

Beboermøte oktober 2019

Nesodden kommune inviterer til beboermøte om vann og avløp: onsdag 9 oktober 2019, kl. 17.00 på Tangenten i Ungdomsarenaen.

Info. - 11. oktober: Meget informativt og nyttig møte, og det var stort oppmøte og mange spørsmål fra parselleiere i Solbergskogen.

Her finner du link til prentasjonen som ble holdt. Siste del viser kontaktinformasjon til prosjektleder for Solbergskogen V/A om du har noen spørsmål.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dugnad høsten 2019

Da blir det lørdag 26 oktober. Kl 12.00 Det blir fint ���� Arbeider blir da , stupebrett og ryddig / fjerning av trær / busker langs veiene .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informasjon fra kommunen desember 2018 angående vann og avløp!

Hei igjen!

Nesodden kommunestyre vedtok budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 i sitt møte 12. desember. Protokollen er ikke lagt ut ennå. Men hvis de, på område vann- og avløp (VA), vedtok rådmannens forslag, ble det bevilget investeringsmidler til VA i Solbergskogen i 2019 og 2020, på til sammen 12 mill. kroner. Det ble i så tilfelle også bevilget midler til to nye prosjektlederstillinger, som var begrunnet i økende mengde VA-prosjekter. I følge økonomiplanen skal anlegget i Solbergskogen stå ferdig i 2022.

Fra administrasjonen i kommunen får jeg opplyst at de venter med informasjonsmøte til prosjekteringen av anlegget er ferdig (jeg har gjentatte ganger oppfordret de til å ligge i forkant med informasjon) og at de vil informere meg om forventet fremdrift, så snart de har en konkret fremdriftsplan.

Hilsen, Marius


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Info fra kommunen, møte 19/12-17, forslag til områdeplan se her

Se lenke til alle dokumenter i saken. Planavdelingen estimerer ferdig v/a anlegg 2019!

Lenke til dokument vedr. regulering og vann/avløp

Lenke til sak om områdeplan og protokoll:

https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2018000511&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327&

 https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nesodden_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2018012138&dokid=629568&versjon=2&variant=P&ct=RA-PDF

--------------------------------------------------------------------------------------

Trenger du postkasse?

Styret har liggende noen nye, grønne postkasser. Har du behov for postkasse, ev. å skifte ut postkassen? Ta kontakt med styret v. Marius Trana (marius.trana@hotmail.no/404 37 330). Pris 300 kroner pr. stk.


Det ble holdt - INFORMASJONSMØTE onsdag 6/8-2017 om regulering og vann/avløp!

Offentlig ettersyn/høring: Forslag til områderegulering for Solbergskog, 1.gangsbehandling Nesodden plan- og teknikkutvalget har i møte 27.06.2017, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, vedtatt å legge ut forslag til områderegulering for Solbergskog, som vist på plankart datert 11.05.2015, revidert 07.06.2017 med tilhørende bestemmelser datert 22.02.2017, revidert 07.06.2017 ut på offentlig ettersyn/høring. Bakgrunn for planarbeidet er Hovedplan for drikkevann og vannmiljø som ble vedtatt i 2009, og føringer lagt i kommuneplanens arealdel.

Informasjonsmøte

Det vil bli avholdt informasjonsmøte på Tangenten, onsdag 06.09.2017, klokken 17.15-19.15.

Forslaget er lagt ut på Infosenteret i Tangenten, Kongleveien 2, og på kommunens nettsider www.nesodden.kommune.no under HØRING/KUNNGJØRING i tiden 30.08.2017 til 11.10.2017. Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken: 13/917 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no innen 11.10.2017. Innspillene som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til planutvalget. Vi har dessverre ---ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere innspillene samlet i vår fremstilling til planutvalget.

---------------------------------------

Info Juni 2017:

Her har dere lenke til områdeplanen, som skal behandles 27.6.2017

https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2017012589&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327&

Her er en PDF versjon. av doc.

Info 28. juni:

Områdeplan for Solbergskogen ble behandlet av plan- og teknikkutvalget 27.6.17. Utvalget gikk enstemmig inn for rådmannens innstilling. Dette innebærer at planen legges ut på høring 30.8.17 (annonseres i Amta), med høringsfrist 11.10.17. Kommunen vil invitere til et informasjonsmøte i høringsperioden. Vanligvis gjør de dette midt i høringsperioden. Kommunen vil varsle alle berørte med brev, om høringen og tidspunkt for informasjonsmøte. Når tidspunktet er satt legges det også ut på hjemmesiden vår.

----------------

Gammelt:
Kommunens opprydding i vann og avløp på Nesodden.
Dette vil få konsekvenser for alle med innlagt vann i Solbergskogen. Kommunen vil starte planarbeidet i Solbergskogen høsten 2013. Den enkelte parselleier vil bli kontaktet av kommunen.

Her er link til komunens dokumentarkiv, ps. du må søke opp Solbergskogen under planinnsynhttp://tema.webatlas.no/nesodden/planinnsyn

Kontaktinformasjon
Adr:
Nesodden kommune:
Teknisk avdeling
Pb 123
1451 Nesoddtangen
postmottak@nesodden.kommune.no

Spørsmål til teknisk avdeling ved:
Reidun Isachsen, tlf  66 96 44 31, e-post
reidun.isachsen@nesodden.kommune.no

Leder Solbergskogen vel:
Marius Trana
Telefon: 40437330

Postadresse:
Solbergskogen Vel
v/Marius Trana
Nedslagsveien 10,
0687 Oslo

E-post adresse:
styret@solbergskogen.no